אינטרנט בייתי מהיר אינטרנט של פאסט


אנו ב loyalness ltd \ sharatim.co.il מאמינים כי אם תקראו ותיישמו את החוקים כדלקמן , לא תתקלו בשום בעיה במהלך הזמן שאתם מאוחסנים על שרתינו:
אספקת המוצר-
חברת loyalness ltd מתחייבת לספק את המוצר הנרכש תוך 48 שעות מקבלת התשלום, בכפוף לזמינות המוצר וייחודו. חברת לוילנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום ראשון בהעברה בנקאית על מנת למנוע זיופים בתשלומים בכרטיס אשראי
קבצים אסורים-
אין לעלות קבצי ווארז*, ושרתים פרותים לשרתינו ברגע ואחד מנציגי התמיכה מגלה שיש חשבון עם קבצי ווארז עליו או שרתי משחק פרוצים, loyalness ltd תמחק את החשבון\שרת ללא החזר כספים
מערכות לא חוקיות-
אין לעלות מערכות לא חוקיות לשרת . כגון : מערכת פורומים של (ללא רשיון)VB וכו'.... ברגע ואחד מנציגי התמיכה מגלה שיש חשבון עם מערכת לא חוקית עליו , loyalness ltd תמחק את החשבון\שרת ללא החזר כספים אסור להריץ שרתי משחק פרוצים, או כל תוכנה פרוצה
שינוי בחשבון-
חברת loyalness ltd אינה תבצע שום שינויים בבחירת הלקוח. דוגמא : לקוח מסויים קנה חבילת אחסון במחיר מסויים , לא תנתן לו האפשרות להחליף את החבילה בחבילת רסיילר העולה אותו הסכום. כל המחירים באתר לא כוללים מע"מ
הקפאת חשבונות-
חברת loyalness ltd לוקחת על עצמה את הזכות המלאה להקפיא חשבון שלדעתה לא פעל כשורה (לפי התקנון) בירור העיניין יתבצע מיד לאחר ההקפאה.
אחריות משפטית-
מוצהר ומובהר בזאת שכל פעילות פללית על גבי השרת, תיהייה באחריות בעל השרת שישפה את החברה במקרה של תביעה מכל סוג שהיא על שימוש עברייני שבוצע בחשבון \ שרת הלקוח
הפסקת השירות מצד הלקוח-
ללקוח ניתנת הזכות המלאה להפסיק בשירות בכל עת שהוא רוצה , אך אין הוא יקבל את כספו חזרה. ברגע ולקוח מודיע שהוא מפסיק את השירות במהלך החודש ורק בסופו הוא מסיים לא יהיה מחויב לשירותינו ולא ידרש ממנו תשלום נוסף. ברגע ולקוח מפסיק לחלוטין באמצע החודש אין החברה מחוייבת להחזיר לו את כספו.
גיבוי חשבונות-
חברת loyalness ltd אינה עושה גיבויים , אלא אם כן הזמנתם את השירות של גיבוי יומי (פרטים אצל נציגי התמיכה) ולא אחראית לכל תקלה באתר הנגרם ע"י שימוש לא נכון מצד הלקוח, או בעיית חומרה, או פריצה לשרת או כל דבר נוסף שלא בשליטת \ אחריותה של החברה. במקרה של כשל בכונן הקשיח, חברתינו תתקין כונן קשיח חדש, עם סביבת עבודה חדשה. אין אנחנו משחזרים הארד דיסק. כמו כן מודגש, כי אנחנו לא מתעסקים ו\או אחראים למיידע של הלקוחות. כל המידע מועלה נשמר, מגובה, ע"י הלקוח ובאחריות הלקוח בלבד
סיום תקופת השירות-
החברה רשאית להפסיק לתת שירותים לכל לקוח בהתראה של 7 ימים מראש
שבוע לפני סוף המנוי, על הלקוח לחדש את השירות על ידיי פנייה לחברה והסדרת התשלום, כפוף לאישור החברה לחידוש. במידה ולקוח לא מחדש 7 ימים לפני הסוף, החוזה יסתיים בתום התקופה, ועל הלקוח יהיה לחדש את ההסכם יום לאחר אי תשלום, השירות יסגר וימחק ללא גיבויים, ואמצעים לשיחזור

*ווארז-כל קובץ אשר אין למעלה זכויות יוצרים עליו כגון: תוכנות , שירים , משחקים ,מערכות הפעלה , פורומים לא חינמיים ועוד. אין להריץ שרתי משחק לא חוקיים, כל בעל שרת שיתפס מריץ שרת לא חוקי, השרת שלו ייסגר ללא החזר כספי החברה רשאית להקפיא שירותים מותקפים ל 48 שעות, אנא המנעו מהתקפות. -חברת loyalness ltd שומרת על הזכות להקפיא חשבונות ברגע ותוכן האתר פוגע במישהו אחר או מבזה אתרים אחרים. -חברת loyalness ltd שומרת על הזכות לשנות את תקנון זה ואת מחירי החבילות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
לוילנס בע"מ, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירותים, הגבלתם, השעייתם או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת מתן השרותים, אלא לנזקה ישיר שנגרם מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של לוילנס בע"מ או הבאים מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור , מובהר כי בכל במקרה של אחריות של לוילנס בע"מ כלפי הלקוח או מי מטעמו (אם וככל שתהיה) תהא מוגבלת לסכום אשר שילם הלקוח בגין חודש שירות אחד

להלן תקנון ספציפי למשכירי\מאחסני שרתים ייעודיים

1U SERVERS MICRO ATX
מאחסנים
ניתן לבקש עד 5 ריסטרטים בחודש בין השעות 7 בוקר ל 7 בערב א-ה כל ריסטרט נוסף בעלות של 30 ש"ח לריסטרט 1
, ריסט שמצריך נוכחות אנושית מחוץ לשעות הפעילות (להוציא לקוחות עם מכשירי אתחול מרוחקים) בעלות של 250 ש"ח2
התקנת מערכת הפעלה, בעלות של 200 ש"ח3
תקלה שמצריכה הגעה לחווה
ללא חיובעד 7 ימים
100 ש"חעד 3 ימים
200 ש"חעד 24 שעות
400 ש"חעד 12 שעות
600 ש"חעד 4 שעות
4
תנאים
האיחסון מתבצע במד1 או בחוות שרתים בחיפהמיקום השרת
אין אנו אחראים לכל תקלה שתגרם לשרתאחריות
במקרה של התקפה על השרת אנו נשבית את השרת עד תום ההתקפה התקפות
השירות ינתן למזמין השירות בלבדהשירות
על מנת להוציא את השרת יש צורך באישור בכתב מבעל השרתהוצאת השרת
ניתן להגיע ולתחזק את השרת שלכם לפי התעריפים בסעיף 3 ביקור השרת
אלה אם רשום אחרת בחשבונית, השירות אינו כולל גיבוי, אחריות על הקבצים שלכם מוטלת עליכםגיבוי
התשלום חודשי, ניתן להוציא את השרת באמצע חודש(במידה ואין חובות) אין החזרת כספיםתשלום

ישנה הנחת שימוש בתעבורה של עד 10 מביט
תוספת כל שימוש של עד 10 מביט נוספים 250 ש"ח
התקנת כל אי פי נוסף 50 ש"ח חד פעמי לכל תקופת השימוש